Bởi {0}
logo
Damien New Energy Technology (Shenzhen) Co., Ltd.
カスタムメーカー
Sản Phẩm chính: Pin Lithium lưu trữ năng lượng, cung cấp điện cầm tay ngoài trời, Thanh phát sáng, hệ thống lưu trữ năng lượng, biến tần năng lượng mặt trời
Total staff (75)Finished product inspectionSample-based customizationSupplier assessment procedures
Liên hệ với Nhà Cung Cấp

Damien New Energy Technology (Shenzhen) Co., Ltd.

Gửi tin nhắn hỏi hàng
Ghé thăm cửa hàng
Performance